Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Czwartek, 2020-12-03

Imieniny: Hilarego, Franciszki


PILNA INFORMACJA!!!

     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Snowidzy zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o wyrażenie zgody na czasowe zawieszenie zajęć w oddziale "0" ze względu na dwa potwierdzone przypadki pozytywnych wyników testu:  u jednego z rodziców dziecka z grupy przedszkolnej oraz nauczyciela który prowadzi zajęcia w tej grupie. Ze względu na trudności z przepływem szybkich informacji między instytucjami dyrektor podjął zapobiegawczą decyzję, że w razie braku odpowiedzi w ciągu 24 godzin dzień jutrzejszy - 10.11.2020 będzie dniem wolnym z puli dni wolnych tzw "dyrektorskich". Informacja zostanie rozpowszechniona dodatkowo przez dziennik elektroniczny, wychowawcę grupy  , stronę szkoły oraz systemem SMS. Dalsze informacje zostaną ogłoszone i przekazane tymi samymi kanałami. Dbajcie o siebie. Życzymy zdrowia.

Galeria