DZIĘKUJEMY!

     Nauczyciel świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy Szkole Podstawowej w Snowidzy serdeczne dziękuje pani Annie Delanowskiej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie za możliwość zakupu pomocy i zabawek dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe. Dzięki temu pobyt na świetlicy będzie bardziej atrakcyjny.Z całego serca DZIĘKUJEMY.

NA GÓRĘ