PANI ANIU - DZIĘKUJEMY!

     Uczniowie uczęszczający na zajęcia świetlicy socjoterapeutycznej serdecznie dziękują pani Annie Delanowskiej kierownik GOPSu w Mściwojowie za zakup doskonałej pomocy, która z pewnością umili nam chwile spędzone podczas zajęć

NA GÓRĘ