Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Sobota, 2020-01-18

Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

     Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów wychowania przedszkolnego i klas I, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mściwojów, rozpocznie się w marcu br.

W Szkole Podstawowej w Snowidzy rozpoczynamy rekrutację do jednego oddziału przedszkolnego GRUPY „0” i jednego oddziału klasy I.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do szkoły  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa w Snowidzy          2) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) każdy kandydat do szkoły posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
5) kandydat do szkoły ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
7) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@psp1.radom.pl 

Informacje na temat rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów wychowania przedszkolnego i klas I, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mściwojów, rozpocznie się w marcu br.

W Szkole Podstawowej w Snowidzy rozpoczynamy rekrutację do jednego oddziału przedszkolnego GRUPY „0” i jednego oddziału klasy I.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Terminy rekrutacji

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Dzieci urodzone w roku 2013 - mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Snowidzy planowane jest

utworzenie jednego oddziału przedszkolnego dla grupy „0”.

 

 

 

1 marca – 12 marca - Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

16 marca – 23 marca - Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.    Potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

26 marca, godzina 1000 - Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

0d 23 kwietnia – Rekrutacja uzupełniająca.

KLASA PIERWSZA

Dzieci urodzone w roku 2012 - mają obowiązek rozpocząć naukę w klasie I.

Dzieci urodzone w roku 2012 - mogą rozpocząć naukę w klasie I na wniosek rodziców, jeżeli:

  • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019, albo
  • posiada opinię Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

W roku szkolnym 2019/2020 planowany jest jeden oddział klasy pierwszej.

01 marca – 16 kwietnia - Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku oraz dokumentów  potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

17 maja – 22 maja - Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Potwierdzenie woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko
zostało zakwalifikowane.

31 maja, godzina 1000 - Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

0d 18 czerwca – Rekrutacja uzupełniająca.

Galeria