UMIEM PŁYWAĆ 2020

Projekt powszechnej nauki pływania UMIEM PŁYWAĆ 2020 realizowany od października do grudnia 2020r.

    Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Projekt  kierowany do wszystkich dzieci – uczniów klas I – III szkół podstawowych, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

 

NA GÓRĘ