Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2021-01-19

Imieniny: Erwiny, Henryka


KONKURS JĘZYKOWO-PLASTYCZNY „IDIOM…INK”

     Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie językowo-plastycznym „Idiom…ink” organizowanym przez Zespół Szkół w Kępicach.

Idiom czyli wyrażenie językowe (najczęściej kilkuwyrazowe), którego znaczenie jest inne, niż wynika to ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w skład idiomu oraz z reguł językowych. Jest ono właściwe dla danego języka i rzadko istnieje możliwość dosłownego przetłumaczenia go na inny język.

Celem konkursu jest nauka poprzez zabawę i ukazanie potrzeby znajomości idiomów angielskich, które nadają wypowiedzi żywszy i bardziej obrazowy charakter oraz rozładowują napięcie pomiędzy rozmówcami dzięki swemu dowcipnemu brzmieniu.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej dowolną techniką obrazującej idiom angielski (jego dosłowne tłumaczenie/nie znaczenie) oraz napisaniu samego idiomu.
Format pracy – dowolny.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas 4-8.

Trzy zwycięskie prace zostaną przesłane do dalszego etapu.

Praca powinna zawierać metryczkę: imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła, adres szkoły, telefon, imię i nazwisko opiekuna.

Ocenie podlegać będą: pomysłowość, walory artystyczne, SAMODZIELNOŚĆ, pomysłowość, zastosowane techniki, poprawność językowa. Prace niesamodzielne będą dyskwalifikowane.

Udział w konkursie jest jednoczesną akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację prac oraz nazwisk.

Gotowe prace konkursowe przekazujemy do dn. 25.10.2019r.

 

Galeria