Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Czwartek, 2020-12-03

Imieniny: Hilarego, Franciszki


PODZIĘKOWANIE

                                                             „Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić”.

Caroll   Lewis

Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie dziękują wszystkim darczyńcom za fundusze na nagrody na zakończenie roku szkolnego. Był to dla nas wszystkich trudny i nietypowy rok, wymagał wielu zmian, wysiłku i zaangażowania. Dla uczniów był to czas większego niż zwykle wyzwania, musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości. I dali radę. Jesteśmy z Was dumni!

Dzięki sponsorom, nasi uczniowie otrzymali nagrody za swą systematyczną i pilną pracę, za zaangażowanie i sukcesy w konkursach oraz zawodach. Ofiarowane fundusze za aprobatą Rady Rodziców zostały wykorzystane, nie tylko na nagrody dla najlepszych uczniów, ale także na remont i przystosowanie dwóch sal lekcyjnych.

 Za udzielone wsparcie serdecznie dziękujemy tym, którzy chcieli pozostać anonimowi, a także, wymienionym osobom i firmom:

- Wójtowi Gminy Mściwojów - Panu Mariuszowi Forysiowi

- Radnemu Powiatowemu – Panu Arturowi Stacherze

- Radzie Rodziców wraz z przewodniczącą Martą Czerwińską

- Radzie Sołeckiej i sołtysowi wsi Snowidza Panu Tomaszowi Kowalskiemu wraz z małżonką

- Radzie Sołeckiej i sołtys wsi Godziszowa Pani Mirosławie Zatorskiej

- firmie MAXBud Państwu Renacie i Tomaszowi Myjak

- Pani Danucie Łękawie

- Panu Ireneuszowi Cukrowiczowi

- Pani Małgorzacie Drabowicz

-  Państwu Renacie i Pawłowi Kuna

- Państwu  Grażynie i Zenonowi Kuna

- Panu Ireneuszowi Bigusowi.

Dziękujemy również wszystkim  Rodzicom, którzy angażują się w życie szkoły - pomagają organizować uroczystości i wycieczki dla uczniów, poszukują sponsorów, udzielają się w Radzie Rodziców, wspierają oraz doceniają pracę nauczycieli.

Dyrektor szkoły Dariusz Brzyk

 

Galeria