70-LECIE SZKOŁY

      28 listopada 2015r. Szkoła Podstawowa w Snowidzy obchodziła 70-lecie istnienia. Uroczystość zgromadziła byłych i obecnych uczniów i nauczycieli.

    Po mszy św. odprawionej przez Księzy  Jana Żaka  byłego proboszcza, obecnie dziekana z Bogatyni oraz Dariusza Pudełko obecnego proboszcza, wszyscy udali się na pobliski cmentarz, aby złożyć kwiaty i znicze na grobach byłych pracowników szkoły, pioniera i założyciela szkoły Alojzego Zielińskiego, dyrektora Stanisław Leputy i długoletniej pracownicy Małgorzaty Śledź.

 GALERIA

Następnie przed budynkiem szkoły zrobiono sobie pamiątkowe zdjęcie.

    W czasie uroczystości dyrektor Wiesław Szymczyk  podziękował wszystkim, którzy przez lata wspierali i wspierają szkołę: władzą gminy – wójtowi Mariuszowi Forysiowi, zastępcy Waldemarowi Dziędziole, przewodniczącej Rady Gminy Gabrieli Męczyńskiej, proboszczowi Dariuszowi Pudełko, miejscowym radnym, sołtysom Snowidzy, Godziszowej, Barycza i Mściwojowa, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Snowidzy, Radzie Sołeckiej wsi Snowidza i Godziszowej, przyjaciołom szkoły, bezinteresownie pomagającym szkole Danucie Łękawie, Józefowi Głąb, Eugeniuszowi Cukrowiczowi i Andrzejowi Wójcikowi. Podziękowania zostały też złożone rodzicom za wsparcie w codziennej pracy.

    Obecny na uroczystości starosta Stanisław Laskowski oraz wójt Mariusz Foryś pogratulowali wszystkim jubileuszu oraz podziękowali za pracę i działania dla dobra dzieci.

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali program artystyczny odwołujący się do czasów minionych, jak i współczesnych.

     Później przy kawie, cieście i torcie upieczonym przez Elżbietę Mikułę podziwiano wystawę fotograficzną, rozmawiano i wspominano lata szkolne. W jednej z klas absolwent szkoły Przemysław Szewczuk prezentował swoje kosmiczne hobby.

    Wieczorem nauczyciele, absolwenci spotkali się na andrzejkach.  Podczas zabawy odbywała się licytacja tortu, szkolnych lektur oraz pracy plastycznej. Do tańca przygrywał zespół „Na czasie”, a pyszne potrawy zostały przygotowane przez Radę Rodziców i Koło Gospodyń Wiejskich w Snowidzy.

     Dyrektor Szkoły oraz Grono Pedagogiczne serdecznie dziękuje: rodzicom i seniorkom, które upiekły pyszne  ciasta oraz osobom pomagającym przy organizacji andrzejek: Urszuli i Tomaszowi Kowalskim, Ninie Lis, Alicji Budzińskiej, Ewie Biadała,  Annie Majchrzak, Jadwidze Dawiec, Monice Zych, Marcie Czerwińskiej, Ewelinie Dawiec, Ewelinie Zymon, Kamili Choptiany, Ewie Socha, Joannie i Ireneuszowi Bigus, Dorocie i Łukaszowi Szymula, Rafałowi Majka, Agnieszce Chmielewskiej, Katarzynie Jaroszewicz, Agnieszce Kozłowskiej, Gabrieli Męczyńskiej Robertowi Orłowskiemu, Tadeuszowi Budzińskiemu. Dziękujemy za wsparcie rzeczowe: firmie - Ubojnia Drobiu Franek S.J. Iwona Frankowska, Lech Frankowski z Targoszyna, Andrzejowi Bieńkowskiemu, Piotrowi Olchówce, Janinie Grabowskiej, Andrzejowi Krawczykowi, Wojciechowi Sokołowskiemu, Jaworskiemu Ośrodkowi Kultury, Ośrodkowi Wsparcia w Jaworze, za wsparcie finansowe: Dorocie i Damianowi Koch, Irenie i Eugeniuszowi Cukrowiczom, Danucie Łękawie i Józefowi Głąb oraz  za wykonanie bezpłatnych  zdjęć: Adrianowi Janiakowi i Krzysztofowi Lis.

 

 

NA GÓRĘ