Świetlica szkolna

Świetlica szkolna  czynna od poniedziałku do piątku od godz.

 6.40. i po zajęciach lekcyjnych do godz. 15.20.

Zajęcia  świetlicowe prowadzi p. Angelika Pelc, Zofia Kuliś, Alicja Olchówka, Izabela Holak, Agnieszka Kurzydło.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy do pobrania.

NA GÓRĘ