Szkoła Podstawowa w Snowidzy

                     
Przejdź do strony głównej

Sobota, 30 września 2023

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie finansowe za 2019r.

Do pobrania pliki jn.

1. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r.

2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r.

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r.

Metryczka

Wytworzono:2020-07-09 11:33przez:
Opublikowano:2020-07-09 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa w Snowidzy
Odwiedziny:778

  • Brak wpisów.