Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Czwartek, 2020-12-03

Imieniny: Hilarego, Franciszki


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

     Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów wychowania przedszkolnego i klas I, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mściwojów, rozpocznie się w marcu br.

W Szkole Podstawowej w Snowidzy rozpoczynamy rekrutację do jednego oddziału przedszkolnego GRUPY „0” i jednego oddziału klasy I.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do szkoły  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa w Snowidzy          2) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) każdy kandydat do szkoły posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
5) kandydat do szkoły ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
7) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -annawojsznisiod@gmail.com

Informacje na temat rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów wychowania przedszkolnego i klas I, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mściwojów, rozpocznie się w marcu br.

W Szkole Podstawowej w Snowidzy rozpoczynamy rekrutację do jednego oddziału przedszkolnego GRUPY „0” i jednego oddziału klasy I.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

KLASA PIERWSZA

 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Snowidzy informuje, że zapisy do klas pierwszych

na rok szkolny 2020/2021 dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz poza

obwodem prowadzone będą od 02 do 27 marca 2020 r. w sekretariacie

szkoły  w godz. 8:00 – 14:00.

Dzieci z obwodu nie podlegają rekrutacji, są przyjmowane na podstawie

zgłoszenia  rodziców. Rodzice dzieci spoza obwodu składają wniosek o przyjęcie

do klasy I.

2. W roku szkolnym 2020/2021 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają

dzieci:

– urodzone  2013 r.

– odroczone w roku szkolnym 2019/20

– urodzone  2014 r.  – na wniosek rodziców; (objęte  wychowaniem przedszkolnym

w roku 2019/2020).

Jeżeli dziecko będzie spełniało obowiązek szkolny w innej placówce, prosimy również o powiadomienie szkoły obwodowej o tej decyzji.

3. Prosimy również rodziców dzieci urodzonych w roku 2014 o zgłaszanie, gdzie dzieci realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

 

Terminy rekrutacji

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Dzieci urodzone w roku 2014 - mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Snowidzy planowane jest

utworzenie jednego oddziału przedszkolnego dla grupy „0”.

02 marca – 27 marca - Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

30 marca – 31 marca -  Do wglądu w sekretariacie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych . Potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

0d 23 kwietnia – Rekrutacja uzupełniająca.

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA W "PLIKI DO POBRANIA" LUB W ZAKŁADCE "DLA RODZICÓW".

Galeria