BIBLIOTEKA SZKOLNA

BIBLIOTEKA SZKOLNA

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

PONIEDZIAŁEK - 1, 2, 7, 8 LEKCJA + PRZERWY

 

WTOREK - 8 LEKCJA

 

ŚRODA - 1, 2, 3, 4, 6 LEKCJA + PRZERWY

 

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ UDOSTĘPNIA LEKTURY SZKOLNE I BELETRYSTYKĘ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, PROWADZI LEKCJE BIBLIOTECZNE, IMPREZY CZYTELNICZE,...

NA GÓRĘ