INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU DO GRUP ŚWIETLICOWYCH

    Wszystkich rodziców zainteresowanych objęciem opieką świetlicową swoich dzieci informujemy, że należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Wniosek do pobrania na stronie szkolnej https://spsnowidza.szkolnastrona.pl. Wstępne założenia godzin opieki świetlicowej w planie pracy szkoły w roku szkolnym 2022-2023 to: od 6.45 do 15.15 Ostateczna decyzja po rozpatrzeniu wniosków rodziców. Ewentualny dodatkowy czas pracy świetlicy będzie ustalony po pierwszym tygodniu pracy. Od 05.09 - do 10.09 świetlica jest zapewniona w pierwszej kolejności dla uczniów dojeżdżających i oczekujących na kurs odjazdu autobusu. Wniosek o objęcie opieką świetlicową można przesłać pocztą elektroniczną na adres spsnowidza@msciwojow.pl lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły. Będą one rozpatrywane na bieżąco. Wniosek do pobrania PONIŻEJ.

NA GÓRĘ