SPOTKANIE Z POLICJANTEM

     W naszej szkole duży nacisk kładziemy na edukację związaną z bezpieczeństwem, dlatego też w ramach tej edukacji odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem policji panem Grzegorzem J. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo, bezpieczna droga do szkoły oraz ze szkoły w ujęciu najnowszych przepisów oraz zagrożenia, z którymi mogą spotkać się dzieci.

NA GÓRĘ