WYSTĘPY ARTYSTYCZNE NASZYCH UCZNIÓW

     18 września uczniowie klas 0-III mieli zaszczyt wziąć udział w Dożynkach Wiejskich w Godziszowej. Tydzień później, 25 września miał miejsce kolejny widowiskowy występ dzieci na Święcie Nasiennictwa i Warzywnictwa w Snowidzy. Uczniowie zaprezentowali piosenki i układy taneczne, za które otrzymali gromkie brawa zgromadzonej publiczności.

Klasy IV-VIII zademonstrowały swoje umiejętności rytmiczne klaszcząc do Marsza Tureckiego Mozarta i popularnego utworu tanecznego Can-can. Nasza młodzież swoje talenty w tym obszarze rozwija na zajęciach projektu "Żywiołowa szkoła". 

Serdeczne podziękowania należą się Rodzicom najmłodszych, którzy w tych dniach przyprowadzili swoje dzieci na występ, a Organizatorom za zaproszenie i słodycze.

NA GÓRĘ