"NIC O NAS BEZ NAS"

PROGRAM „Nic o nas – bez nas”

rok szk. 2017/2018

            W bieżącym roku szkolnym Samorząd Uczniowski realizuje program „Nic o nas – bez nas”, polegający na uczeniu się postaw samorządności, pracy w grupie, integracji  i wdrażania twórczych działań na terenie naszej szkoły. 

Członkowie samorządu maja za zadanie wpleść w życie szkoły plan imprez, akcji i uroczystości, w których weźmie aktywny udział cała społeczność szkolna.  Program ma na celu  zachęcić do działania wszystkich uczniów, znalezienie dla każdego z nich pola do działania i kształtowanie postawy integracji ze szkołą.

            W ramach organizacji uroczystości szkolnych planuje się zorganizować: Dzień Chłopca,  Mikołajki, Pierwszy Dzień Wiosny, Walentynki, Dzień Kobiet, Festiwal Talentów.

W ramach obszaru działań „Kultywowanie lokalnych tradycji”, Samorząd czynnie włączy się w organizację rozgrywek na hali sportowej z okazji Święta Niepodległości i Dnia Wiosny, współorganizację , Jasełek i Wigilii Pokoleń, Dnia Matki. 

W ramach obszaru profilaktycznego planuje się przeprowadzić szkolne rozgrywki sportowe oraz dyskoteki andrzejkową i karnawałową.

            Uczniowie włączą się ponadto w akcje ekologiczne i charytatywne prowadzone w ramach innych programów na terenie szkoły. Ponadto członkowie Samorządu będą współorganizatorami wyjazdów historyczno - przyrodniczych, do kina, teatru oraz imprez sportowych.

 

Koordynatorzy programu:

Beata Mazur – Makuch,

Magdalena Mróz - Wojkowska

opiekunki  SU

             

NA GÓRĘ